Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
05 Dec 2022 10:53
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.52.BR: Anmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.
Journal-nr. for byretten
BS-18260/2021-HEL

Østre Landsret
Landsretsdato
25 Mar 2024 11:18
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.265.ØLR: Anmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.
Journal-nr. for landsretten
BS-26411/2023-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen