Dato for udgivelse
01 jan 2023 07:56
Til
Virksomheder og private, der bruger Motorregistret
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Med virkning fra 2. januar 2023 frigives en ny release af Motorregistret.

Synssteder får nu mulighed for at tilføje nye tilladelser for motordrevet blokvogn. EU-køretøjskategorier/køretøjsklasser skal fremover udfyldes ved registreringssyn.
Releasen indeholder også en samling af rettelser relateret til fejl for varebiler som følge af release 31. maj 2021, der implementerede ændringer som følge af lov 203 af 13. februar 2021.

Derudover har vi gennemført en del mindre, tekniske fejlrettelser og moderniseringer i systemet. Disse har dog ingen umiddelbar indflydelse på din brug af systemet.

Releasen foretages i perioden 2. januar 2023 kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.


Med virkning fra 2. januar 2023 frigives en ny release af Motorregistret med nedenstående ændringer.

Synssteder får mulighed for at tilføje nye tilladelser for køretøjsarten motordrevet blokvogn  

Efter ønske fra Færdselsstyrelsen tilføjes der to nye tilladelsestyper: "Bæltetraktor" og "Stort Motorredskab". De to tilladelser kan kun registreres på "Motordrevet blokvogn".

Tilladelserne vil blive printet på registreringsattester for køretøjsarten motordrevet blokvogn.

EU-køretøjskategorier/køretøjsklasser

Efter ønske fra Færdselsstyrelsen bliver det obligatorisk at angive et køretøjs EU-køretøjskategori ("EFTypegodkendt kategori") i forbindelse med oprettelse af køretøjer ved registreringssyn.

Ændringen medfører, at det bliver obligatorisk at angive den korrekte køretøjskategori, når et køretøj oprettes via "Indberet registreringsgrundlag - syn".  Dette sker efter nedenstående forordninger.

  • nr. 2018/858 af 30. maj 2018
  • nr. 168/2013 af 15. januar 2013
  • nr. 167/2013 af 5. februar 2013.

En samling af rettelser relateret til fejl for varebiler som følge af release 31. maj 2021

Rettelserne omfatter blandt andet, at tidligere 30% varebiler under 3 ton nu igen kan værdifastsættes af forhandler ved indgåelse af ny leasingaftale eller ved afregning af fuld afgift.

En fejl i Motorregisteret har gjort, at det ikke har været muligt for forhandlere at værdifastsætte  en varebil under 3001 kg korrekt, hvis den var registreret i Motorregistret før 18. december 2020 første gang og skulle beregnes efter 18. december 2020. Dette er ændret, og det er nu muligt i Motorregistret at vælge mellem 30% og 50% for varebiler, der er registreret første gang i Motorregistret før 18. december 2020.

Releasen foretages i perioden 2. januar 2023 kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.

Venlig hilsen
Motorstyrelsen