Dato for udgivelse
22 Dec 2022 10:56
Til
Importører
Sagsnummer
22-1168384
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af lavere toldsats (autonom suspension) for visse varer


Rådet har ved forordning 2022/2465 ændret bilag I til forordning nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif.

Toldsatsen for visse input til nitrogenholdige gødningsstoffer suspenderes for en 6 måneds periode. Det drejer sig om vandfri ammoniak (KN-kode 2814 10 00) og urinstof (KN-kode 3102 10 10 og 3102 10 90).

Varer med oprindelse i Rusland eller Belarus er undtaget fra denne suspension og derfor fortsat pålagt told.

Forordningen trådte i kraft den 17. december 2022 og finder anvendelse i perioden 16. december 2022 - 16. juni 2023.