Opdateret
19 dec 2022 08:33
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (13.8):

    I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2022.

    I afsnit 8.4 personalegoder mv., er der tilføjet satser for 2023 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2023 for fri kost og logi.

    Der er indsat nyt afsnit 20.2 Slutafregning om indberetning af slutafregning af coronastøtte. Afsnittet henvender sig til offentlige myndigheder der udbetaler corona hjælpepakker.

    I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter og afsnit 8.7 Indtægtsarter er det tilføjet, at felt 37 kan anvendes med indtægtsart 70 og 71.