Dato for udgivelse
16 Dec 2022 10:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også af omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/2457 offentliggjort i EU-tidende L 321 af 15. december 2022 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN), Indonesien (ID), Malaysia (MY), Taiwan (TW) og Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej.

Toldmyndighederne pålægges at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/651.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/2457.

Forordningen træder i kraft den 16. december 2022.