Placering af byretten
Retten i Odense
Byretsdato
19 jan 2023 16:13
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2023.32.BR: Ekstraordinær genoptagelse – medarbejderaktier
Journal-nr. for byretten
BS-2311/2022-ODE

Østre Landsret
Landsretsdato
29 feb 2024 15:24
Landsretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.193.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse – medarbejderaktier
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen