Dato for udgivelse
09 dec 2022 10:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-4889306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af den endelige udligningstold, som blev indført på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet (TR) ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/823 efter en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.


EU-Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/2390 offentliggjort i EU Tidende L 316 af 8. december 2022 ændret den endelige udligningstold, som blev indført på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet ved gennmførelsesforordning (EU) 2021/823 efter en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 20222/2390.

Forordningen træder i kraft 9. december 2022.