Dato for udgivelse
22 nov 2022 11:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Afslutning af den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/2268 offentliggjort i EU-tidende L 300 af 21. november 2022 afsluttet undersøgelsen af ny eksportør, som blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/358.

For så vidt angår afslutning af undersøgelse og afslutning af registrering henvises til teksten i (EU) 2022/2268.

Den antidumpingtold, der i henhold til artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 finder anvendelse på alle andre virksomheder i Folkerepublikken Kina (CN) (Taric tillægskode B999), finder hermed anvendelse på importen af varer, der er fremstillet af Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.

Antidumpingtolden opkræves med virkning fra den 3. marts 2022 på importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 10, 8712 00 30 20, 8712 00 30 90, 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 og 8712 00 70 99), som er blevet registreret i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/358.

Toldmyndighederne ophører med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/358.

Forordning (EU) 2022/2268 træder i kraft den 22. november 2022.