Indhold

Afsnittet handler om kreditorernes dividenderet i senere insolvensbehandling.

Afsnittet indeholder:

  • Skyldner er under konkurs
  • Efterfølgende insolvensbehandling.

Skyldner er under konkurs

Er skyldner under konkurs på tidspunktet for kendelsen om gældssanering, har kreditor som udgangspunkt krav på dividende i konkursboet uden hensyn til gældssaneringskendelsen. Se konkurslovens § 230, stk. 1 

Det bemærkes dog, at omkostningerne ved behandlingen af gældssaneringssagen afholdes af konkursboet i det omfang, at boets midler kan dække disse. Omkostningerne dækkes efter konkurslovens § 93, nr. 2 i dækningsrækkefølgen. Dette vil kunne forringe kreditorenes dividende i konkursboet. Se konkurslovens § 220, 2. pkt.

Efterfølgende insolvensbehandling

Hvis skyldneren, efter at der er afsagt kendelse om gældssanering

  • erklæres konkurs,
  • på ny meddeles gældssanering, eller
  • får stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord,

har de af gældssaneringskendelsen omfattede kreditorer krav på udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger. Se konkurslovens § 230, stk. 2, 1. pkt.

Udlægget i konkursboet, gældssaneringssagen eller tvangsakkorden i forbindelse med disse afbetalinger kan dog ikke overstige, hvad der efter gældssaneringskendelsen tilkommer de pågældende fordringshavere, medmindre kendelsen er bortfaldet efter konkurslovens § 229. Se konkurslovens § 230, stk. 2, 2. pkt.