Dato for udgivelse
18 nov 2022 11:51
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-1022385
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

2 nye tariferingsforordninger


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

·        Forordning 2022/2259 om tarifering af en aromakapsel til frembringelse af duft. Varen skal tariferes under KN-kode 3307 90 00.

·        Forordning 2022/2260 om tarifering af balje- og indlægssystem. Varen skal tariferes under KN-kode 3924 90 00.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 299 af 18. november 2022 og træder i kraft 8. december 2022.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for tariferingsforordningen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Venlig hilsen
T22, Tarifering