Dato for udgivelse
18 nov 2022 10:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0478878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af chormstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Brasilien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/2247 offentliggjort i EU-tidende L 295 af 16. november 2022 indført en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af chormstålprodukter (toldtariffens pos. 7210 50 00 10, 7210 50 00 90, 7212 50 20 11, 7212 50 20 19 og 7212 50 20 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Brasilien (BR).

For så vidt angår den endelige antidumpintold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2022/2247.

Forordningen trådte i kraft den 17. november 2022.