Dato for udgivelse
15 Nov 2022 10:30
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-1006925
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Kommissionen har vedtaget den kombinerede nomenklatur (KN) for 2023 


Kommissionen har den 20. september 2022 vedtaget forordning 2022/1998 vedr. den kombinerede nomenklatur (KN) for 2023.

For at se forordningen, klik her KN 2023

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L282 31. oktober 2022 og træder i kraft den 1. januar 2023.

Ændring af varekoder er markeret med stjerne for nye varekoder.

Der sker bl.a. ændringer i følgende kapitler:

Kapitel 8: Der er indført nye varekoder for flade ferskner og flade nektariner i position 0809. 

Kapitel 10: Der er indført nye varekoder i position 1006 for visse typer af ris. Der er tale om ris, der ikke er omfattet af den supplerende bestemmelse 1 til kapitel 10.

Kapitel 25, 26, 28 og 85: Der er indført nye varekoder for råvarer af kritisk betydning.

Kapitel 29: Der er indført en ny varekode for visse kemiske produkter "DOTP".

Kapitel 76: Der er indført nye varekoder for "slabs og knipler af aluminium".

Der er desuden fortaget en nødvendig ændring af tarifering af visse stoffer i listen over ikkenavnebeskyttede navne på medicinske præparater i bilag 3 til del III (Toldbilag) i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 og i listen over farmaceutiske mellemstoffer i bilag 6 til del III (Toldbilag) i nævnte forordnings bilag I.

Desuden er der sket reduktion af toldsatserne for de varer, der er omfattet af aftalen i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter, jf. Rådets afgørelse (EU) 2016/971 (ITA).

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra den 31. december 2022, såfremt den er berørt af ændringerne i KN for 2023.

 

Venlig hilsen 
T22, Tarifering