Dato for udgivelse
14 Nov 2022 10:32
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-0998368
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer til forklarende bemærkninger


Kommissionen har vedtaget følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til KN:

·        Vedr. underpos. 8479 89 97 udgår nr. 3. Teksten flyttes til underpos. 8479 89 70.

·        Vedr. underpos. 8529 90 92 udgår den forklarende bemærkning. (Udgår som følge af ændringer til HS 2022.)

Ændringerne er offentliggjort i EU-Tidende C 417 af 31. oktober 2022.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering