Dato for udgivelse
25 okt 2022 09:27
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0262028
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aspartam med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/2001 offentliggjort i EU-tidende L 274 indført en endelig antidumpingtold på importen af aspartam (toldtariffens pos. 2924 29 70 05) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/2001.

Forordningen træder i kraft den 25. oktober 2022.