Dato for udgivelse
12 Oct 2022 10:27
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-105029
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1924 offentliggjort i EU-tidende L 264 af 11. oktober 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat (toldtariffens pos. 2929 90 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Indonesien (ID) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/1924.

Forordningen træder i kraft den 12. oktober 2022.