Opdateret
11 Oct 2022 19:15
Type
Information
Driftslog
Gaver og bidrag
Meddelelse

Der er udgivet følgende indberetningsvejledninger for 2022:

  • Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver
  • Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver
  • Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver

Find vejledningerne på skat.dk/indberet-gaver under "Vejledning".