Dato for udgivelse
30 Sep 2022 11:22
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-0856665
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger 


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

  •          Forordning 2022/1522 om tarifering af et system til rygsøjlefiksering, der skal tariferes i KN-kode 9021 10 90.
  •      Forordning 2022/1523 om tarifering af elektrisk varmetæppe, der skal tariferes i KN-kode 6307 90 98.
  •          Forordning 2022/1524 om tarifering af et picnictæppe, der skal tariferes i KN-kode 6306 90 00.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 237 af 14. september 2022 og træder i kraft 4. oktober 2022.

På baggrund af en tariferingsudtalelse fra HS-komiteen har Kommissionen vedtaget følgende ændring af forordning 738/2000 vedrørende selvkørende leddelt bomlift.  Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 241 af 19. september 2022 og træder i kraft 9. oktober 2022.

Kommissionen har vedtaget gennemførelsesforordning 2022/1638 om ændring af supplerende bestemmelse 1 b) til kapitel 95 vedrørende juletræspynt. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 247 af 23. september 2022 og træder i kraft 12. oktober 2022.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelser i forklarende bemærkninger:

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen 
T22, Tarifering