Dato for udgivelse
28 sep 2022 10:14
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-175995
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af bariumcarbonat.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2022/C 369/05) offentliggjort i EU-tidende C 369 af 27. september 2022 oplyst om udløb af visse antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af bariumcarbonat (toldtariffens pos. 2836 60 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i (2022/C 369/05).