Dato for udgivelse
22 Sep 2022 11:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1624 offentliggjort i EU-tidende L 244 af 21. september 2022 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7313 10 98) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko (MA) og Republikken Korea (KR), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/1624.

Forordningen træder i kraft den 22. september 2022.