Dato for udgivelse
09 Sep 2022 12:57
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse Tarifmæssig told
01.09.2022      
4412 33 10  10-90 Udgår og erstattes af:  
4412 33 10 00 - - - Med mindst et udvendigt lag af birketræ (Betula spp.) 7%

Ændringen medtages til Nyoptryk 2023 som forventes udsendt ultimo december 2022.