Opdateret
30 aug 2022 09:23
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Kære Alle

 Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen