SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2022.477.LSR: Direktørkontrakt - Direktør og hovedanpartshaver anset for berettiget til løn i henhold til kontrakt - Beskatningstidspunkt
Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
02 Nov 2023 10:27
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2024.23.BR: Retserhvervelse af løn – Kontrakt med tilbagevirkende kraft – Nyt spørgsmål
Journal-nr. for byretten
BS-30861/2022-LYN og BS-30856/2022-LYN

Østre Landsret
Landsretsdato
06 Feb 2024 00:26
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Journal-nr. for landsretten
BS.37789/2023-OLR og BS56970/2023-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen