Dato for udgivelse
15 Aug 2022 11:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0170884
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af silicum afsendt fra Republikken Korea og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1394 offentliggjort i EU-tidende L 211 af 12. august 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af silicium (toldtariffens pos. 2804 69 00 10, 2804 69 00 20 og 2804 69 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), som blev udvidet til at omfatte importen af silicium afsendt fra Republikken Korea (KR) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/1394.

Forordningen trådte i kraft den 13. august 2022.