Dato for udgivelse
28 Jul 2022 13:47
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0256243
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1408 på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Indonesien, ved import af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål afsendt fra Tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1310 offentliggjort i EU-tidende L 198 af 27. juli 2022 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1408 på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 20 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10 og 7220 12 00 10) med oprindelse i Indonesien (ID), ved import af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål afsendt fra Tyrkiet (TR), uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet, og om at gøre import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2022/1310.

Toldmyndighederne skal tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i nærværende forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 28. juli 2022.