Dato for udgivelse
28 Jul 2022 11:03
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1305 offentliggjort i EU-tidende L 197 af 26. juli 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af molybdæn (toldtariffens pos. 8102 96 00 11, 8102 96 00 19, 8102 96 00 20, 8102 96 00 30 og 8102 96 00 40) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/1305.

Forordningen trådte i kraft den 27. juli 2022.