Dato for udgivelse
26 Jul 2022 12:21
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-0674369
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

inor-bidi; mso-ansi-language: DA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Ny tariferingsforordning vedr. sojamel fra opløsningmiddelekstraktion af sojabønner.


Kommissionen har vedtaget gennemførelsesforordning 2022/1103 om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN) af sojamel fra opløsningmiddelekstraktion af sojabønner. Varen skal tariferes i KN-kode 2304 00 00. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 177 af 4. juli 2022 og trådte i kraft 24. juli 2022.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering