Dato for udgivelse
26 Jul 2022 09:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0371112
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Suspensionen af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1784 på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina forlænges ikke.


Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1178 offentliggjort i EU-tidende L 183 af 8. juli 2022 ikke forlænget suspensionen af den endelige antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter (ex 7606 11 10, ex 7606 11 91, ex 7606 11 93, ex 7606 11 99, ex 7606 12 20, ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, 7606 91 00, ex 7606 92 00, ex 7607 11 90 og ex 7607 19 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), der blev indført ved artikel 1 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1788

Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/1784 på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter (ex 7606 11 10, ex 7606 11 91, ex 7606 11 93, ex 7606 11 99, ex 7606 12 20, ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, 7606 91 00, ex 7606 92 00, ex 7607 11 90 og ex 7607 19 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), er genindført fra den 12. juli 2022.

For så vidt angår ophør af suspensionen og genindførelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/1178.

Afgørelsen trådte i kraft den 9. juli 2022.