Dato for udgivelse
20 jul 2022 09:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0249242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antdiumpingtold på importen af visse vævede stingfæstede stoffer af glasfier med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning 2022/1233 ændret artikel 1, stk. 1 og 2 i gennemførelsesforordning  (EU) 2020/492.

Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af stoffer af vævede og/eller stingfæstede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede  eller 
præimprægnerede (prepregs) og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2 med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Egypten (EG), i øjeblikket henhørende under 
KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 og ex 7019 90 00 (Taric-kode 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 
7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 
7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 og 7019 90 00 84).

For så vidt angår ændringen af den endelige antidumpingtold henvises til teksten i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1233.

Forordningen træder i kraft d. 20. juli 2022.