Dato for udgivelse
18. juli 2022
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0548931
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af aluminiumshjul med oprindelse i Marokko


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning 2022/1221 offentliggjort i EU-Tidende L188 af 15. juli 2022 indført midlertidig antidumpingtold på importen af aluminiumshjul til motorkøretøjer henhørende under HS-position 8701 - 8705 med eller uden tilbehør og med eller uden dæk i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8708 70 10 og ex 8708 70 50 (Taric kode 8708 70 10 15,  8708 70 10 50, 8708 50 15 og 8707 70 50 50) og med oprindelse i Marokko (MA).

Toldmyndighederne pålægges hermed at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/934.

For så vidt angår midlertidig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/1221.

Forordningen trådte i kraft. den 16. juli 2022.