Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
06 feb 2024 12:10
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2024.256.BR: Grov uagtsomhed – tidligere indkomstår – sygdom
Journal-nr. for byretten
BS-24088/2022-ARH
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen