Dato for udgivelse
08 jul 2022 10:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-3938932
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordnig (EU) 2021/633 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1167 offentliggjort i EU-tidende L 181 af 7. juli 2022 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2021/633 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat (toldtariffens pos. 2922 42 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Indonesien (ID) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 som følge af en delvis interimsundersøgelse.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/1167.

Forordningen træder i kraft den 8. juli 2022.