Dato for udgivelse
07 jul 2022 10:41
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0728580
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Registrering af importen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter genoptagelsen af undersøgelserne med henblik på at gennemføre dommene af 27. april 2022 i sag T-242/19 og T-243/19, for så vidt angår gennemførelsesforordning (EU) 2019/73 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/72.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1162 offentliggjort i EU-tidende L 179 af 6. juli 2022 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen til Unionen af pedalcykler med elektrisk hjælpemotor, i øjeblikket henhørende under KN-kode 8711 60 10 og ex 8711 60 90 (Taric-kode 8711 60 90 10), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og fremstillet af Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Taric-tillægskode C383).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2022/1162.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen træder i kraft den 7. juli 2022.