åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.2.4.9 Forhøjet indkomstskat for finansielle selskaber (samfundsbidrag)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om forhøjet indkomstskat for finansielle selskaber, også kaldet "samfundsbidraget")

Afsnittet indeholder:

  • Formål, baggrund, ikrafttrædelse og historik (C.D.2.4.9.1)
  • Finansielle selskaber omfattet af reglerne (C.D.2.4.9.2)
  • Opgørelsen af den forhøjede indkomstskat - faktormodellen (C.D.2.4.9.3)
  • Delopgørelser - når selskabet kun er finansielt i en del af indkomståret (C.D.2.4.9.4)
  • Sambeskatning og underskudsfremførsel (C.D.2.4.9.5)
  • Lempelse og bortseelse fra underskud (C.D.2.4.9.6)
  • International sambeskatning og genbeskatning af underskud (C.D.2.4.9.7)
  • Særligt vedrørende CFC-beskatning af finansielle datterselskaber (C.D.2.4.9.8)