Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om forhøjet indkomstskat for finansielle selskaber, også kaldet "samfundsbidraget")

Afsnittet indeholder:

  • Formål, baggrund, ikrafttrædelse og historik (C.D.2.4.9.1)
  • Finansielle selskaber omfattet af reglerne (C.D.2.4.9.2)
  • Opgørelsen af den forhøjede indkomstskat - faktormodellen (C.D.2.4.9.3)
  • Delopgørelser - når selskabet kun er finansielt i en del af indkomståret (C.D.2.4.9.4)
  • Sambeskatning og underskudsfremførsel (C.D.2.4.9.5)
  • Lempelse og bortseelse fra underskud (C.D.2.4.9.6)
  • International sambeskatning og genbeskatning af underskud (C.D.2.4.9.7)
  • Særligt vedrørende CFC-beskatning af finansielle datterselskaber (C.D.2.4.9.8)