Begrebet efterangivelser anvendes, både hvor virksomheden, efter at have indgivet den første - men urigtige - angivelse eller indberetning for en given periode på eget initiativ efterangiver det manglende beløb, og i tilfælde, hvor Skatteforvaltningen forhøjer tilsvaret, fordi virksomheden har indgivet en urigtig angivelse eller indberetning.

Der skal således ikke i forbindelse med anvendelse af OPKL § 5, stk. 1, sondres mellem, om ændringen af tilsvaret, der giver anledning til et efter- eller tilbagebetalingskrav mod virksomheden, sker på virksomhedens eller på Skatteforvaltningens initiativ.