Dato for udgivelse
01 Jul 2022 13:34
Til
Virksomheder, der integrerer direkte til Motorregistret fra deres egne it-systemer - via forskellige services
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Der varsles hermed ændring af skema vedrørende ekstra CO2-udledningsværdier for køretøjer med målenorm NEDC-2. Dette har indflydelse på en række services i Motorregistret. De forskellige services opdateres 27. september 2022. Det bliver herefter muligt at håndtere, at køretøjer med målenorm NEDC-2 også kan få tilknyttet WLTP-forbrugs- og udslipværdier.


Ændringer i Motorregistret

Fra 27. september 2022 indføres nedenstående ændringer i Motorregistret.

Ændring af skema

Der ændres i skema vedrørende CO2-udledningsværdier, brændstofforbrug, elektrisk forbrug og elektrisk rækkevidde for køretøjer omfattet af reglerne om opkrævning af grøn ejerafgift.

Det bliver muligt yderligere at registrere målte værdier efter WLTP-målenorm for køretøjer, der er oprettet i Motorregistret før 1. januar 2021 med NEDC2-målenorm og dertil hørende målte værdier. WLTP-værdien har kun betydning, hvis der i fremtiden skal beregnes ny registreringsafgift af køretøjet. De periodiske afgifter afregnes fortsat ud fra NEDC-2 værdier.

Ændringer i services

Ændring af skema har indflydelse på en række services i Motorregistret.

Specificerede ændringer

Den endelige specifikation af ændringerne af skema og services kommer på interessentsitet for Motorregistret snarest muligt.