Dato for udgivelse
06 Jul 2022 12:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse Tarifmæssig told
29.06.2022      
8305 10 00 34 Udgår
35 Udgår
- - - Ringmekanismer (andre mekanismer end den med 17 eller 23 ringe) af to stålplader eller -bånd, hvortil er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og holdes sammen af en dækplade af stål; de kan åbnes enten ved at der trækkes i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål fastgjort til ringmekanismen:
37 - - - - Afsendt fra Vietnam 2,7%
38 - - - - Afsendt fra den Demokratiske Folkerepublik Laos 2,7%
39 - - - - Andre varer 2,7%
- - - Ringmekanismer af to stålplader eller -bånd, hvortil er fastgjort 17 eller 23 ringe af stål, og holdes sammen af en dækplade af stål; de kan åbnes enten ved at der trækkes i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål fastgjort til ringmekanismen:
40 - - - - Afsendt fra Vietnam 2,7%
41 - - - - Afsendt fra den Demokratiske Folkerepublik Laos 2,7%
42 - - - - Andre varer 2,7%
01.07.2022
2309 90 31  87-88 Udgår og erstattes af:  
2309 90 31 91 - - - - - - - - I andre tilfælde 0,023 € pr kg
       
2826 90 80 00 Udgår og erstattes af:  
2826 90 80   - - Andre varer:  
  30 - - - Lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-40-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
  90 - - - Andre varer 5,5%
       
2833 25 00 00 Udgår og erstattes af:  
2833 25 00   - - Af kobber  
  30 - - - Kobberhydroxidsulfat (Cu4(OH)6(SO4)), hydrat (CAS RN 12527-76-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 3,2%
  80 - - - Andre varer 3,2%
       
2845 90 10 00 Udgår og erstattes af:  
2845 90 10   - - Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer:  
  10 - - - 4-(Tert-Butyl)-2-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phenol (CAS RN 2342594-40-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 5,5%
  90 - - - Andre varer 5,5%
       
2903 19 00 20 - - - 1,3-Dichlorpropan (CAS RN 142-28-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 5,5%
       
2903 47 00 10 Tekst ændret til:
- - - 1,1,2,2,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)
 
  20 Tekst ændret til:
- - - 1,1,1,3,3-pentafluorpropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)

 
       
2905 39 95 10 Udgår  
       
2909 49 80 30 - - - - 3,4-Dimethoxybenzylalkohol (CAS RN 93-03-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 5,5%
       
2914 40 90 00 Udgår og erstattes af:  
2914 40 90   - - Andre varer:  
  10 - - - Benzoin (CAS RN 119-53-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover 3%
  90 - - - Andre varer 3%
       
2915 90 70 38 - - - Pelargonsyre (CAS RN 112-05-0) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 5,5%
       
2917 19 80 55 - - - - Maleinsyre (CAS RN 110-16-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,3%
       
2917 39 95 45 - - - - 3-(4-Chlorphenyl)glutarsyre (CAS RN 35271-74-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2918 30 00 55 - - Methyl 3-oxo-pentanoat (CAS RN 30414-53-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2920 90 10 45 - - - Ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
  55 - - - Vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover 6,5%
  65 - - - Vinylethylencarbonat (CAS RN 4427-96-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2922 19 00 50 Udgår  
  53 - - - 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2922 49 85 33 - - - - 4-Amino-2-chlorbenzoesyre (CAS RN 2457-76-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
  43 - - - - (E)-Ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoatmaleat (CAS RN 1690340-79-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2924 19 00 48 - - - N,N-Dimethylcarbamoylchlorid (CAS RN 79-44-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2924 29 70 32 - - - - N-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
  36 - - - - N,N'-(2-Chlor-5-methyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2926 10 00 20 Udgår  
  30 - - Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 og 4002 6,5%
       
2931 90 00 30 - - Tert-Butylchlordimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2932 19 00 55 - - - (3S)-3-[4-[(5-Brom-2-chlorphenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan (CAS RN 915095-89-5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2932 99 00 28 - - - 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan (CAS RN 33100-27-5) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover, mens resten hovedsagelig består af lineære prækursorer 6,5%
       
2933 19 90 53 - - - - 3-[2-(Dispiro[2.0.2⁴.1³]heptan-7-yl)ethoxy]-1H-pyrazol-4-carboxylsyre (CAS RN 2608048-67-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
       
2933 21 00 45 - - - Natrium (5S,8S)-8-methoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 39 99 09 - - - - 2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
15 - - - - (S)-6-Brom-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propyl)-2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)nicotinamid (CAS RN 2606972-45-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
18 - - - - Perfluorphenyl 6-fluorpyridin-2-sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
42 - - - - Glasdegibmaleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover 6,5%
2933 59 95 38 - - - - 5-(5-Chlorsulfonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-on (CAS No 139756-22-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
41 - - - - 2- (4-phenoxyphenyl) -7- (piperidin-4-yl) -4,5,6,7-tetrahydropyrazolo [1,5-a] pyrimidin-3-carbonitril (CAS RN 2190506-57-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 99 80 18 - - - - 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
22 - - - - Dibenz[b,f]azepin-5-carbonylchlorid (CAS RN 33948-22-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover 6,5%
32 - - - - 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) eller 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
2934 99 90 18 - - - - Methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloracetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido[5,4-b]indol-3-carboxylat (CAS RN 171489-59-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
22 - - - - 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover 6,5%
35 - - - - Nusinersennatrium (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover 6,5%
71 - - - - 3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol (CAS RN 5728-20-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

6,5%

2935 90 90  22 - - - Methyl 2-(chlorsulfonyl)-4-(methylsulfonamidmethyl)benzoat (CAS RN 393509-79-0) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover 6,5%
24 - - - 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzensulfonat (CAS RN 232938-43-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
3208 90 19 13 Tekst ændret til:
- - - - Blanding, med indhold af:
-    20 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monobutylmaleat (CAS RN 25119-68-0)
-    7 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monoethylmaleat (CAS RN 25087-06-3)
-    40 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent ethanol (CAS RN 64-17-5)
-    1 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)

3504 00 90 00 Udgår og erstattes af:
3504 00 90 - I andre tilfælde:
10 - - Kaseinhydrolysat med indhold af:
- frie aminosyrer på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent og
- peptoner på 90 vægtprocent eller derover, med en molekylvægt på 2 000 Da eller derunder
3,4%
90 - - I andre tilfælde 3,4%
3811 29 00 55 Udgår
57 - - - Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukter af diphenylamin og forgrenede nonener:
- indeholdende over 20 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent 4-monononyldiphenylamin, og
- indeholdende over 50 vægtprocent, men ikke over 80 vægtprocent 4,4′-dinonyldiphenylamin,
- indeholdende ikke over i alt 15 vægtprocent 2,4-dinonyldiphenylamin og 2,4′'-dinonyldiphenylamin
anvendes i fremstillingen af smøreolier
5,8%
3812 39 90 45 - - - - Reaktionsprodukter af 2-Aminoethanol med cyclohexan og reaktionsprodukter af peroxideret N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamin-2,4,6-trichlor-1,3,5-triazin (CAS RN 191743-75-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover 6,5%
3824 99 92 94 - - - - - - - ({[2-(trifluormethyl)phenyl]carbonyl}amino)methylacetat (CAS RN 895525-72-1) med et indhold på mindst 45 % vægtprocent opløst i N, N-dimethylacetamid (CAS RN 127-19-5) 6,5%
95 - - - - - - - Opløsning af methyl cis-1-{[(2,5-dimethylphenyl)acetyl]amino}-4-methoxycyclohexancarboxylat (CAS RN 203313-47-7) i N,N-dimethylacetamid (CAS RN 127-19-5) med indhold af carboxylat på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent 6,5%
3904 69 80 85 Tekst ændret til:
- - - - - Copolymer af ethylen og chlortrifluoretylen, også modificeret med hexafluorisobutilen, også med fyldstoffer
3907 30 00 40 Tekst ændret til:
- - Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent og derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548
3910 00 00 10 - -  Flydende poly(methylhydrosiloxan) med trimethylsilyl-endegrupper (CAS RN 63148-57-2) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover 6,5%
3911 90 99 63 Tekst ændret til:
- - - - - Blanding, med indhold af:
-    20 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monobutylmaleat (CAS RN 25119-68-0)
-    7 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monoethylmaleat (CAS RN 25087-06-3)
-    40 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent ethanol (CAS RN 64-17-5)
-    1 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)
3917 32 00 30 - - - Varmekrympende, slange:
- med indhold af polymer på 80 vægtprocent eller derover
- med en isolationsmodstand på 90 MW eller derover
- med en dielektrisk styrke på 35 kV/mm eller derover
- med en vægtykkelse på 0,04 mm eller derover, men ikke over 0,9 mm
- med en fladlagt bredde på 18 mm eller derover, men ikke over 156 mm
til brug ved fremstilling af elektrolytkondensatorer med aluminiumplade
6,5%
3920 61 00 50 - - - Koekstruderet film med hovedlag af polycarbonat og dæklag af polymethylmethacrylat med:
- en samlet tykkelse på mere end 230 μm, men ikke over 270 μm
- en dæklagstykkelse på mere end 40 μm, men ikke over 55 μm
- en defineret overfladeruhed for dæklaget på 0,5 μm eller derunder (i henhold til ISO 4287)
- et UV-bestandigt dæklag
6,5%
3921 90 55 60 - - - - Membran bestående af et polyamidlag og et polysulfonlag på et cellulosestøttelag med:
- en samlet tykkelse på 0,25 mm eller derover, men ikke over 0,40 mm
- en samlet vægt på 109 g/m² eller derover, men ikke over 114 g/m²
6,5%
3926 90 97 70 Udgår
5603 14 10 20 Udgår
30 - - - - Spunbonded fiberdug, bestående af Poly(ethylenterephthalat):
- med en vægt på 160 g/m² eller derover, men ikke over 300 g/m²
- med filtreringseffektivitet i overensstemmelse med DIN 60335-2-69, mindst filterklasse M
- foldelig
med mindst en af følgende behandlinger:
- overtræk eller belægning med polytetrafluorethylen (PTFE)
- overtræk med aluminiumspartikler
- overtræk af fosforbaserede flammehæmmere
- nanofiberovertræk af polyamid-, polyurethan- eller fluorholdig polymer
4,3%
5603 14 90 60 Tekst ændret til:
- - - - Fiberdug, bestående af polyester:
- med en vægt på 160 g/m² eller derover, men ikke over 300 g/m²
- ikke lamineret
- med filtreringseffektivitet i overensstemmelse med DIN 60335-2-69:2008, mindst filterklasse M
- foldelig
- med eller uden membran af ekspanderet polytetrafluorethylen (ePTFE)
7007 11 10 00 Udgår og erstattes af:
7007 11 10 - - - Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøretøjer og traktorer:
10 - - - - Specifikt formet og hærdet sikkerhedsglas:
- med en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 600 mm
- med en højde på 150 mm eller derover, men ikke over 500 mm
til brug ved fremstilling af vinduer til motorkøretøjer
3%
90 - - - - I andre tilfælde 3%
7019 90 00 29 Udgår
8302 10 00 20 - - Armlænshængsel af magnesium med:
- en længde på 255 mm eller derover, men ikke over 265 mm
- en bredde på 155 mm eller derover, men ikke over 165 mm
- en højde på 115 mm eller derover, men ikke over 125 mm
- monteringshuller til en låsemekanisme
2,7%
8302 30 00 20 - - To støtter af koldbehandlet stål:
- med en længde på 160 mm eller derover, men ikke over 180 mm
- med en bredde på 60 mm eller derover, men ikke over 80 mm
- med en højde på 60 mm eller derover, men ikke over 80 mm
- med en bevægelig nitteforbindelse
- med eller uden elastomerbuffer
- udgør en mekanisme til indirekte bevægelse af mekanismen til langsgående indstilling af bilsæder og interagerer med sikkerhedslåsen
- fastgjort til mekanismen til langsgående indstilling ved hjælp af aftagelig skrueforbindelse, nitning, svejsning eller punktsvejsning
2,7%
8407 34 10 00 Udgår og erstattes af:
8407 34 10 - - - Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 8701 10; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2 800 cm3; Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705:
10 - - - - Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel med:
- en slagvolumen på 1 200 cm³ eller derover, men ikke over 2 000 cm³
- en effekt på 95 kW eller derover, men ikke over 135 kW
- en vægt på ikke over 120 kg
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8703
2,7%
90 - - - - I andre tilfælde 2,7%
8408 90 65 20 - - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding
- med cylindre på række
- med en slagvolumen på 7 100 cm³ eller derover, men ikke over 18 000 cm³
- med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW
- med et modul til efterbehandling af udstødningen
- med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning og sortering
4,2%
8408 90 67 20 - - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding
- med cylindre på række
- med en slagvolumen på 7 100 cm³ eller derover, men ikke over 18 000 cm³
- med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW
- med et modul til efterbehandling af udstødningen
- med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning og sortering
4,2%
8408 90 81 20 - - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding
- med cylindre på række
- med en slagvolumen på 7 100 cm³ eller derover, men ikke over 18 000 cm³
- med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW
- med et modul til efterbehandling af udstødningen
- med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm
til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning og sortering
4,2%
8408 91 00 85 - - - Topstykke til en firecylindret motor med 10 kerner, fremstillet af aluminiumlegering EN AC-45500, med følgende egenskaber:
- ingen andre komponenter
- en hårdhed på 52 HRB eller derover
- støbefejl på ikke over 0,4 mm og ikke over 10 fejl pr. cm²
- et dendrit-armrum i forbrændingskammeret på ikke over 25 μm
- dobbelt vandkappe og
- en vægt på 18 kg eller derover, men ikke over 19 kg
- en længde på 506 mm eller derover, men ikke over 510 mm
- en højde på 282 mm eller derover, men ikke over 286 mm
- en bredde på 143,7 mm eller derover, men ikke over 144,3 mm
i en enkelt sending på 1 000 styk eller flere
2,7%
8481 10 19 30 - - - - Elektromagnetisk trykreguleringsventil
- med et stempel
- med et driftstryk på ikke over 325 MPa
- med en tilslutning i plast med 2 kontaktben af sølv eller tin, eller forsølvede, eller fortinnede, eller forsølvede og fortinnede kontaktben
2,2%
8481 10 99 20 Tekst ændret til:
- - - - Elektromagnetisk trykreguleringsventil
- med et stempel
- med et driftstryk på ikke over 325MPa
- med en tilslutning i plast med 2 kontaktben af sølv eller tin, eller forsølvede, eller fortinnede, eller forsølvede og fortinnede kontaktben
8482 99 00 40 Udgår
50 - - - Indvendige og udvendige ringe fremstillet af stål, uslebet, udvendig ring med en indvendig lejeskål, indvendig ring med en udvendig lejeskål, med en udvendig diameter på:
- 14 mm eller derover, men ikke over 77 mm, for den indvendige ring, og
- 26 mm eller derover, men ikke over 101 mm, for den udvendige ring
8%
8483 40 25 20 - - - - Snekkegear
- i et hus af aluminiumlegering
- med snekke af plast eller stål
- med monteringshuller
- med en drevretning der kan vendes 90 grader
- med et udvekslingsforhold på 4:19
- med en ledeskrue med en længde på 333 mm og en styremøtrik, der er indbygget i samlebeslaget, med eller uden ledeskruestøtte
til indirekte tilslutning til drivmotoren til en styreanordning til bilsæder
3,7%
8501 53 50 40 - - - - Vekselstrømsbanemotor med permanent magnet med:
- en kontinuerlig effekt på 110 kW eller derover, men ikke over 150 kW
- et væskekølet system
- en samlet længde på 460 mm eller derover, men ikke over 590 mm
- en samlet bredde på 450 mm eller derover, men ikke over 580 mm
- en samlet højde på 490 mm eller derover, men ikke over 590 mm
- en vægt på ikke over 310 kg
- 4 monteringspunkter
2,7%
8505 11 00 47 Tekst ændret til:
- - - - Artikler med form som en trekant, firkant, et rektangel eller trapezformet, også buede, med afrundede hjørner eller skrå sider, bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, med indhold af neodym, jern og bor, med:
- en længde på 9 mm eller derover, men ikke over 105 mm
- en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 105 mm
- en højde på 2 mm eller derover, men ikke over 55 mm
8507 60 00 50 Tekst ændret til:
- - Moduler til samling af genopladelige litium-ion akkumulatorer med:
- en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 500 mm
- en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm
- en højde på 75 mm eller derover, men ikke over 228 mm
- en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg, og
- en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 2 900 Wh
73 - - Lithium-ion-akkumulatorer bestående af 3 moduler med i alt 102 celler, med:
- en nominel kapacitet på 51 Ah pr. celle
- en nominel spænding på 285 V eller derover, men ikke over 426 V
- en vægt på 33 kg eller derover, men ikke over 36 kg pr. modul
- en længde på 1 400 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm
- en højde på 340 mm eller derover, men ikke over 395 mm
- en bredde på 220 mm eller derover, men ikke over 420 mm
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under underpos. 8703 60 og 8703 80
2,7%
83 - - Moduler til samling af lithium-ion-akkumulatorer med:
- en længde på 570 mm eller derover, men ikke over 610 mm
- en bredde på 210 mm eller derover, men ikke over 240 mm
- en højde på 100 mm eller derover, men ikke over 120 mm
- en vægt på 28 kg eller derover, men ikke over 35 kg, og 
- en kapacitet på ikke over 2 500 Ah og en nominel energi på under 7,5 kWh
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under underpos. 8703 60, 8703 70, 8703 80 og 8704 60
2,7%
88 - - Et genopladeligt lithium-ion-batteri med følgende egenskaber:
- en sikring
- i cell-to-pack-design
- en længde på 1 050 mm eller derover, men ikke over 1 070 mm
- en bredde på 624 mm eller derover, men ikke over 636 mm
- en højde på 235 mm eller derover, men ikke over 245 mm
- en masse på 214,4 kg eller derover, men ikke over 227,6 kg
- en kapacitet på 228 Ah
- et øvre udvendigt hus af et kompositmateriale
- en kapslingsklassificering på IP68
- en energitæthed på 220 Wh/l eller derover
- en specifik energi på 159 Wh/kg eller derover
- uden kontaktorer
til fremstilling af batterier til elektriske busser
2,7%
8521 90 00 10 - 90 Toldsats ændret til 1,7%
8527 21 20 00 Toldsats ændret til  1,8%
8527 21 52 00 Toldsats ændret til 1,8%
8527 21 59  00 Toldsats ændret til 1,3%
8527 29 00 40 - 90 Toldsats ændret til 1,5%
8528 71 19  00 Toldsats ændret til 1,8%
8528 71 99 00 Toldsats ændret til 1,8%
8529 90 65 20 - 90 Toldsats ændret til  0,4%
8529 90 92 10 - 99 Toldsats ændret til  0,6%
8529 90 92 25  Udgår
33 Udgår
51 Udgår
78 - - - - - - - OLED-moduler bestående af en eller flere TFT-celler af glas eller plast
- med et skærmdiagonalmål på 121 cm eller derover, men ikke over 224 cm
- med en tykkelse på ikke over 55 mm
- indeholdende organisk materiale
- med kontrolkredsløb udelukkende til pixelstyring
- med V-by-One-grænseflade og med eller uden strømforsyningsstik 
- med bagplade
af den art der anvendes til fremstilling af TV-apparater og skærme
0,6%
8529 90 97 20 - 90 Toldsats ændret til  0,4%
8540 71 00 20 Tekst ændret til:
- - - Magnetron med kontinuerlige bølger med:
-    en fast frekvens 2460MHz
-    en indkapslet magnet
-    en output probe
-    en udgangseffekt på 960W eller derover, men ikke over 1500W
8548 00 90 65 Udgår
8708 40 20 80 - - - Transmissionsgearkasse uden drejningsmomentomformer, med:
- dobbeltkobling
- 7 eller flere fremadgående gear
- 1 bakgear
- et maksimalt drejningsmoment på 390 Nm
- også med indbygget elektrisk motor
- en højde på 480 mm eller derover, men ikke over 600 mm
- en bredde på 350 mm eller derover, men ikke over 450 mm, og
- en vægt på 80 kg eller derover, men ikke over 110 kg
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8703
3%
8708 94 20 20 Udgår
8708 95 10 10 Udgår
30 - - - - Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber, syet:
- foldet til tredimensionel emballage, fastgjort ved termisk formning, særlige fastgørelsessømme, tekstilovertræk eller hæfteklammer af plast, eller 
- flad airbag med eller uden varmeformning
3%
8708 95 99 20 Udgår
40 - - - - - Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber, syet:
- foldet til tredimensionel emballage, fastgjort ved termisk formning, særlige fastgørelsessømme, tekstilovertræk eller hæfteklammer af plast, eller 
- flad airbag med eller uden varmeformning
3,5%
50 - - - - - Oppustningsanordning til airbags, der indeholder både pyroteknik og koldgas som drivmiddel til airbags i køretøjer, hver enkelt sending indeholder 1 000 styk eller flere 3,5%
9002 90 00 30 - 90 Toldsats ændret til 0,8%
03.07.2022
0709 99 90 10 Tekst ændret til:
- - - - Behen (Moringa oleifera)
0804 50 00 00 Udgår og erstattes af:
0804 50 00 - Guavabær, mango og mangostaner:
30 - - Guavabær (guajava L.) 0
89 - - Andre varer 0
1207 99 96 20 Udgår
1211 90 86 60 - - - Asiatisk centella (Centella asiatica) 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2022) som forventes udsendt ultimo august 2022.