Dato for udgivelse
30 Jun 2022 10:34
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0246452
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udløb af antisubsidieforanstaltninger vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2022/C 245/12) offentliggjort i EU-tidende C 245 af 28. juni 2022 oplyst om udløb af visse antisubsidieforanstaltninger vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7222 20 21 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00 og 7222 20 89 00) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår udløb af antisubsidieforanstaltninger henvises til teksten i (2022/C 245/12).