Dato for udgivelse
29 jun 2022 09:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0647144
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina og som udvidet til at omfatte Vietnam og Den Demokratiske Folkerepublik Laos efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1013 offentliggjort i EU-tidende L 170 af 28. juni 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og som udvidet til at omfatte Vietnam (VN) og Den Demokratiske Folkerepublik Laos (LA) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/1013.

Forordningen træder i kraft den 29. juni 2022.