SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2011.57.LSR: Indeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige - beneficial owner
Byretsstatus
Henvist til VLR

Østre Landsret
Landsretsdato
19 maj 2022 11:23
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.416.VLR: Kildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – rente-/royaltydirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster
Journal-nr. for landsretten
BS-12/2012-VLR, BS-13/2012-VLR, BS-30/2012-VLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Sagen er hævet
Journal-nr. for højesteret
BS-22558/2022-HJR
Højesteretsdato
15 jun 2022 14:30
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen