Dato for udgivelse
28 jun 2022 09:31
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-0578938
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger   


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

·        Forordning 2022/788 om tarifering af et brusekar, der er fremstillet af en blanding af mineraler og plast ("kunstmarmor"). Varen skal tariferes under KN-kode 3922 10 00.
Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 141 af 20. maj 2022 og trådte i kraft 9. juni 2022.

·        Forordning 2022/933 om tarifering af løbevest og drikkedunke. Varerne skal tariferes hver for sig i KN-kode 6110 30 99 (løbevest) og 3924 90 00 (drikkedunke).
Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 162 af 17. juni 2022 og træder i kraft 29. juni 2022.

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelser i forklarende bemærkninger:

·        Til KN-underpositioner 9405 31 00 og 9405 39 00 vedr. lyskæder, af den art der anvendes til juletræer.

·        Til KN-position 9113 og KN-underposition 8517 79 00 vedr. urremme og -lænker til såkaldte "smarture".

Teksterne er offentliggjort i EU tidende C 233 af 16. juni 2022. 

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering