Dato for udgivelse
27 jun 2022 11:23
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/978 offentliggjort i EU-tidende L 167 af 24. juni 2022 ændret Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/978.

Forordningen trådte i kraft den 25. juni 2022 og anvendes fra 1. juli 2022.