Dato for udgivelse
27 Jun 2022 10:27
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0914231
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/546 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af ekstruderet aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/981 offentliggjort i EU-tidende L 167 af 24. juni 2022 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2021/546 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af ekstruderet aluminium (KN-kode ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 og ex 7610 90 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2022/981.

Forordningen trådte i kraft den 25. juni 2022.