Dato for udgivelse
27 jun 2022 09:28
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-103411
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Accept af to anmodninger om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, vedrørende importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/977 offentliggjort i EU-tidende L 167 af 24. juni 2022 accepteret to anmodninger om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af garn med høj styrke af polyestere (toldtariffens pos. 5402 20 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/325.

For så vidt angår accept af to anmodninger henvises til teksten i forordning (EU) 2022/997.

Forordningen trådte i kraft den 25. juni 2022.