Dato for udgivelse
17 jun 2022 10:11
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-2771665
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/926 offentliggjort i EU-tidende L 161 af 16. juni 2022 indført en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern)(toldtariffens pos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2022/926.

Forordningen træder i kraft den 17. juni 2022.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/927 offentliggjort i EU-tidende L 161 af 16. juni 2022 indført en endelig udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern)(toldtariffens pos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår endelig udligningstold henvises til teksten i (EU) 2022/927.

Forordningen træder i kraft den 17. juni 2022.