Dato for udgivelse
14 Jun 2022 08:39
Til
Importører
Sagsnummer
22-0501182
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Rettelse af toldsatser for visse ligkister og 3D-printere i den kombinerede nomenklatur (KN) 2022.


Kommissionen har den 24. maj 2022 vedtaget ændringer vedrørende den kombinerede nomenklatur (KN) for 2022. Dette skyldes, at toldsatsen for visse varer utilsigtet er ændret i KN 2022 i forhold til KN 2021. Dette rettes ved forordning 2022/859, således at toldsatsen for de berørte varer i KN 2022 vil blive bragt i overensstemmelse med toldsatsen i KN 2021.

Toldsatsen for ligkister af træfiberplader var tidligere 4 %, men dette fremgår ikke af forordningen for KN 2022 (hvor alle ligkister af træ er anført til at være toldfri). Den korrekte toldsats på 4 % genindføres for ligkister af træfiberplader. Øvrige ligkister af træ forbliver toldfri.

Den genindførte toldsats træder i kraft den 22. juni 2022.

 

Pr. 1. januar 2022 blev der oprettet en særskilt position 8485 for »maskiner til additiv fremstilling«, også kendt som »3D-printere«. Dette indebar, at disse maskiner blev overført fra forskellige underpositioner i KN 2021 med forskellige toldsatser.

»Maskiner til additiv fremstilling ved aflejring af sand, beton eller andre mineraler« var tidligere toldfri, men dette fremgår ikke af forordningen for KN 2022, hvor de er omfattet af en toldsats på 1,7 %.  Den korrekte toldfrihed for disse specifikke 3D-printere og delene dertil henhørende under pos. 8485 genindføres. Toldsatsen for øvrige 3D-printere forbliver de samme.

 

Den genindførte toldfrihed sker med tilbagevirkende kraft (1. januar 2022). Toldstyrelsen kontakter de importører, der har angivet varer til fri omsætning i de relevante varekoder.

 

 

Venlig hilsen

T22, Tarifering