Dato for udgivelse
09 jun 2022 13:02
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0187452
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 over for importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning herunder også ufærdige varer, afsendt fra Malaysia, uanset om der er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/894 offentliggjort i EU-tidende L 155 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 over for importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning herunder også ufærdige varer, afsendt fra Malaysia (MY), uanset om der er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, (Taric-kode 7307 21 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35 og 7307 23 90 40) og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2022/894.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i nærværende forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 9. juni 2022.