Dato for udgivelse
09 jun 2022 11:24
Til
Importører mv.
Sagsnummer
22-0082406
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif   Varebeskrivelse  Tarifmæssig told
7306 30 41 20 Tekst ændret til:
 - - - - Rør med udvendig diameter af 168,3 mm og derunder
 
       
7306 30 49 20 Tekst ændret til:
- - - - - Rør med udvendig diameter af 168,3 mm og derunder
 
       
7306 30 72 80 Tekst ændret til:
- - - - - - - Rør
 
       
7306 30 77 80 Tekst ændret til:
- - - - - - - Rør
 
       
09.06.2022      
7307 23 10 15-25 Udgår og erstattes af:  
7307 23 10   - - - Rørknæ og rørbøjninger:  
    - - - - Af austenitisk rustfrit stål, svarende til AISI-type 304, 304L 316, 316L 316Ti, 321 og 321H samt de tilsvarende kvaliteter i andre standarder, med største udvendige diameter på 406,4 mm og derunder, og en godstykkelse på 16 mm og derunder, med en gennemsnitlig indre overfladeruhed på mindst 0,8 mikrometer, uden flanger, herunder også ufærdige varer:  
    - - - - - Afsendt fra Malaysia:  
  35 - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
  40 - - - - - - I andre tilfælde 3,7%
    - - - - - I andre tilfælde:  
  50 - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
  55 - - - - - - I andre tilfælde 3,7%
       
7307 23 90 15-25 Udgår og erstattes af:  
7307 23 90   - - - Andre varer:  
    - - - - Af austenitisk rustfrit stål, svarende til AISI-type 304, 304L 316, 316L 316Ti, 321 og 321H samt de tilsvarende kvaliteter i andre standarder, med største udvendige diameter på 406,4 mm og derunder, og en godstykkelse på 16 mm og derunder, med en gennemsnitlig indre overfladeruhed på mindst 0,8 mikrometer, uden flanger, herunder også ufærdige varer:  
    - - - - - Afsendt fra Malaysia:  
  35 - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
  40 - - - - - - I andre tilfælde 3,7%
    - - - - - I andre tilfælde:  
  50 - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
  55 - - - - - - I andre tilfælde 3,7%
       
22.06.2022      
4421 20 00 00 Udgår og erstattes af:  
4421 20 00  

- Ligkister:

 
  10 - - Af træfiberplader 4%
  90 - - Andre varer 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2022) som forventes udsendt ultimo juni 2022.