Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af datterselskabets CFC-indkomst efter SEL § 32, stk. 5.

Afsnittet indeholder