Dato for udgivelse
25 maj 2022 13:20
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0573475
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/191 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/807 offentliggjort i EU-tidende L 145 af 24. maj 2022 berigtiget gennemførelsesforordning (EU) 2022/191 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål (KN-kode 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95, ex 7318 21 00 og ex 7318 22 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i (EU) 2022/807.

Forordningen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 18. februar 2022.